Přírodní památka Kavky

Lokalita se nachází v severovýchodní části Brna, pod známým lomem Hády, vlevo výpadovky z Brna-Líšně směrem na Ochoz u Brna.

Kategorie: Přírodní zajímavosti - Zahrada, Park, Lesopark

Přírodní památka Kavky. Celkový pohled na lokalitu.

Jedná se o botanicky a zoologicky unikátní lokalitu se zajímavou historií. Při těžbě vápence většina jižního svahu Hádů zmizela či byla zarostlá nálety. Unikátní teplomilná společenstva roslin byla zdánlivě ztracena. Naštěstí se ukázalo, že část původní stepní porostů se skrývala za plotem obklopujícím dobývací prostor od okolí. Díky tomu se přibližně 5,5 ha těchto unikátních stepních společenstev podařilo zachovat a bylo zde vyhlášeno nejmladší chránění území v Brně.

Oblast je velmi bohatá na teplomilné druhy kulturních stepí jižní Moravy ačkoliv oblast původně stepí nebyla, ale byla intenzivně zemědělsky využívána. Na druhovou bohatost rostlin má vliv také vápencové podloží.
V jarních měsících zde kvetou ohrožené druhy jako jsou vemeníky (dvoulistý a zelenavý), vítod větší (Polygala major), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), růže bedrníkolisté (Rosa spinosissima), třemdava bílá (Dictamnus albus), Pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides) a mnohé další. Kromě chráněných rostlin stojí za návštěvníkovu pozornost i dub pýřitý (Quercus pubescens), kamejnice nachové (Buglossoides purpurocaerulea), kakost krvavý (Geranium sanguineum), šalvěj hajní (Salvia nemorosa) a další.

Otevírací doba

Lokalita je přístupná.

Pokud byste se chtěli o květeně této oblasti dozvědět více, můžete využit příležitostných komentovaných prohlídek, které pořádá Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Lama centrem. Termín konání bývá zveřejněn na stránkách organizátorů.

Přístup

Do Přírodní památky Kavky se nejsnáze dostanete z lomu Hády. Autem nebo autobusem přijedete od zastávky Velká Klajdovka a vydáte se pěšky do lomu. Po vstupu do lomu sledujte šipky na asfaltové přístupové cestě směřující na LAMY. Na konci lomu se sejděte s asfaltové cesty na kamenitou planinku. Po pravé straně uvidíte informační tabule, které budou navigovat na Lama centrum, váš cíl je ale na konci planinky mírně vlevo.

Z dálky není vstup zcela dobře identifikovatelný, tak se prostě pusťte vlevo napříč planinkou, dokud neuvidíte na hraně kopečku dřevěné zábradlí. Pak už stačí vyjít pár kamenitých schůdků a jste v Kavkách. První, co uvidíte je rozcestí. Pěšinkou vlevo vede na vyhlídku na Růženin lom a cestou se můžete kochat nejen květy chráněných rostlin ale také vyhlídkami na Brno. Kousek před vyhlídkou narazíte na pár kamenitých schůdků a za nimi se pěšina opět rozdvojuje. Váš cíl, vyhlídka na Růženin lom je vlevo.

Při cestě zpět z vyhlídky se dáte pravou pěšinou, dokud znovu nenarazíte na rozcestí s kamenitými schůdky. Pokud se nebudete chtít vracet zpět do lomu Hády, ale budete-li chtít např. navštívit Růženin lom, tak se vydejte pěšinou dolů po schůdcích. Pěšina vyústí na malé loučce na jejímž konci je rozpadající se branka vedoucí na asfaltovou cestu. Budete-li pokračovat dále vlevo, dojdete k Růženinu lomu. 

Další fotografie

Rozkvetlá louka Přírodní památky Kavky.Přírodní památka Kavky. Pohled na část lokality.Přírodní památka Kavky. Nejlepší dobou k návštěvě je jaro...Přírodní památka Kavky. Stráň zarostlá keři a stromy.Přírodní památka Kavky. Chodníčky nás provedou i pod vzrostlými stromy.Přírodní památka Kavky. Jeden ze vstupů do lokality.Přírodní památka Kavky. V nětkerých částech jsou i zpevněné chodníčky pro pěší.Přírodní památka Kavky. Chodníčky vás zavedou do nádherných zákoutí.Přírodní památka Kavky. Z mnoha míst jsou krásné výhledy na město Brno i jeho okolí.Přírodní památka Kavky. Výhled na Brno.Přírodní památka Kavky. Vyhlídka do Růženina lomu.Přírodní památka Kavky. Vyhlídka do Růženina lomu.Přírodní památka Kavky. Při prohlídce se držte výhradně na chodnících.Přírodní památka Kavky. Pohled na cestičku od vchodu do přírodní památky.Přírodní památka Kavky jsou domovem mnoha zajímavých a krásných rostlin, stromů a květin.Přírodní památka Kavky. Pryšec mnohabarevný.Přírodní památka Kavky. Růže bedrníkolistá.Přírodní památka Kavky. Třemdava bílá.Přírodní památka Kavky. Vítod větší.Přírodní památka Kavky. Dub pýřitý.Přírodní památka Kavky. Čilimník poléhavý.Přírodní památka Kavky. Kamejnice nachová.Přírodní památka Kavky. Violka.Přírodní památka Kavky. Růže šípková.

Mapa

GPS zem. šířka: 49.2168225   zem. délka: 16.6683544


Kontakt

Území spravuje Pozemkový spolek Hády, provozovatel Lamacentra. Vlastníkem pozemku je Českomoravský cement, a. s.

Poznámka

Prosím mějte na paměti, že se nacházíte v chráněném území, kde není dovoleno narušovat a poškozovat přírodu, chodit mimo cesty, zanechávat zde odpadky, vjíždět motorovými vozidly či vstupovat s volně pobíhajícími psy.

Klíčová slova

  • louka
  • porost
  • přírodní památka

NovinkyMuzeum nafty a geologie nezahálí

11.01.2021

I když pandemie koronaviru dolehla také na Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně, život... číst více

Poznejte moravský Texas!

27.10.2020

Okolí Hodonína a Břeclavi lze s výraznou nadsázkou označit za český Texas nebo Kuvajt. Kromě... číst více

Naši partneři

 

 

 

 

 

 
mapa webu